KEOP-3.1.2 - Bánáti bazsarózsa megőrzése


Élőhelyvédelem

  Általános tudnivalók


Kedvezményezett: Mecsekerdő Zrt. (7623 Pécs, Rét u. 8.)

Közreműködő szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (1134 Budapest, Váci út 45.)

Projekt neve: „A Bánáti bazsarózsa megőrzése, komplex élőhelyvédelem a Kelet-Mecsek Tájvédelmi körzetben és közvetlen környezetében”

Projekt leírás: A 2 fordulós projekt előkészítő munkáinak (1. forduló) nettó összköltsége 5 700 000 Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam támogatása 4 845 000 Ft, míg a megvalósítási szakasz (2. forduló) 100%-os támogatás melletti nettó összköltsége 81 980 572 Ft.

Projekt bemutatása


Komplex cél: A fejlesztés komplex célkitűzése az őshonos növény- és állatfajok védelme, élőhelyük megőrzésének biztosítása. Ennek érdekében célunk a természetközeli erdőgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek megteremtése, az emberi tevékenységek során kialakult másodlagos élőhelyek fenntartása és a tájidegen fajok visszaszorítása.

A természetközeli erdőgazdálkodás a természeti folyamatokat optimálisan kihasználó, a tartamosságot, biológiai sokféleséget biztosító gazdálkodási elv, amelynek során kíméletes fakitermelési technológiákat (pl. speciális erdészeti közelítő gép) alkalmazunk.

 1. beruházási elem: A Kelet-Mecsek jellegének, tájképi értékének megtartása érdekében kíméletes erdőgazdálkodási módok (szálalás, szálalóvágás) bevezetésével folyamatos erdőborítás kialakulását célozzuk meg.
   
 2. beruházási elem: A tájegység kiemelt jelentőségű védett növénye, a bánáti bazsarózsa életfeltételeinek javítását kíméletes, ápolási jellegű beavatkozások alkalmazásával érjük el.
   
 3. beruházási elem: A területen adventívnek számító akác térhódítását kívánjuk megakadályozni, sőt területi részarányát fafajcsere útján csökkenteni.
   
 4. beruházási elem: A Kelet-Mecsek füves élőhelyeinek védelmét és helyreállítását irányozzuk elő. Ezek az élőhelyek a korábbi legeltetés, kaszálás elmaradása miatt elcserjésesednek, elbozótosodnak, idővel beerdősülnek.
   
 5. beruházási elem: Célunk az erdőállományból a bálványfa elegyének időben való eltávolítása, átalakítása őshonos fafajúra. A bálványfa visszaszorításával javítjuk a környezet természeti minőségét, és gyenge műszaki tulajdonságú fáját értékesebb, őshonos fafajúra váltva növeljük értéktermelő képességét.
Letölthető a "Fenntarthatósági Terv" PDF formátumban (5 MB).

Fontos weboldalak:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - http://www.nfu.hu
Irányító Hatóság - http://www.nfu.hu/keop_ih
Közreműködő Szervezet - http://fi.kvvm.hu

 

A projekttel kapcsolatos szórólap letölthető itt:
Szórólap 1. oldal
Szórólap 2. oldal

"A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."


 
 

Mecsekerdő Zrt.