Jogszabályok

A Társaságra vonatkozó – feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó – alapvető jogszabályok
 
 
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
 
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 
2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 
2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról
 
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
 
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról (egységes szerkezetben a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelettel a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól)

2016. éves energiahatékonysági összefoglaló jelentés
A 2015. évi LVII. tv. az energia hatékonyságról, valamint a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 5.§ d. pontjának megfelelően
 
 

Mecsekerdő Zrt.